Zeven har debutert på valpeshow,4,5 måneder gammel,med 2 x BIR
Foto tatt 7.september 2016 av Helene Jensen Indreflø